GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
"U LOLKA"

w dniu 29.10.2008
zostało poddane kategoryzacji
i otrzymało kategorie 2 słoneczka
oraz
rekomendację na okres XI.2008/X.2012