GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
"U LOLKA"

otrzymało nagrodę
za zajęcie II miejsca
w wojewódzkim konkursie agroturystycznym
"Zielone Lato 2008"